späť ↵

ALLIANZ

Predmetom projektu bol návrh stavebných úprav, novej fasády a celkovej rekonštrukcie a modernizácie budovy regionálneho riaditeľstva Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. Zvolen. Súčasťou projektu bol aj návrh nového mobiliáru jednotlivých kancelárií, novej odbytovej haly, vstupného foyer a informačného systému. Fotografie sú z priestoru odbytovej haly, klientského centra.

Projekt : 02/2006
Realizácia : 03/2006-11/2006


späť ↵


in Projects | Interior |


Zdieľať tento článok: