A.R.K. ateliér ……

Andrea & Roman Klenovič, ateliér architektúry a designu založený roku 2008 ako prirodzené pokračovanie dlhoročnej činnosti v oblasti architektúry a designu.

V ateliéri sa zaoberáme komplexnou projekčnou a poradenskou činnosťou v oblasti príprav investičných zámerov, architektúry, urbanizmu a tvorby mestského prostredia. Portfólio ateliéru zahŕňa aj interiérový design a design nábytku vrátane realizácie.

Head Team

Andrea Klenovičová / klenovicova@arkatelier.sk / +421 903 516 681
living in Žilina

1974 born in Nitra
1993 – 1999 studies at the Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava
1998 – 1999 work in SPDe s.r.o.
1999 – 2010 work in Proma s.r.o.
from 2008 work in A.R.K. ateliér, s.r.o.

Roman Klenovič / klenovic@arkatelier.sk / +421 903 849 073
living in Žilina

1974 born in Piešťany
1992 – 1998 studies at the Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava
1997 – 1998 work in SPDe s.r.o.
1999 – 2010 work in Proma s.r.o.
from 2008 work in A.R.K. ateliér, s.r.o.


© 2011 - 2023 ARK atelier | created by Leafnet