späť ↵

VILLA_B

Rodinný dom je navrhnutý do Dohnian v blízkosti Púchova. Pomerne odvážny koncept a moderný charakter domu je v čisto dedinskom prostredí zaujímavým počinom.
Dom je zámerne osadený vo väčšej vzdialenosti od hranice pozemku. Hlavné obytné denné priestory sú orientované na juh s famóznym výhľadom do doliny. Výškové osadenie logicky využíva terénnu konfiguráciu, svahovitý terén až s 12% sklonom. Objekt je zo strany západnej (od vstupu) dvojpodlažný, zo strany východnej jednopodlažný. Hmota domu je členitá, je vytvorená adíciou a prienikom troch hmôt (častí domu). Vzhľadom na tvar, orientáciu a svahovitosť pozemku bola hmota domu situovaná v severnej časti pozemku, tak aby maximum pozemku a samozrejme obytných priestorov v rámci dispozície objektu boli orientované smerom na juh a západ.
Základná kompozícia objektu je v pôdorysnom tvare písmena „L“. Suterénne (prevádzkové) podlažie vytvára akúsi horizontálnu podnož, na ktorej je s uskočením položené „obytné“ podlažie s hmotovým akcentom dennej časti dispozície domu, orientovanej ku vstupu na pozemok s dôrazom na výhľad, horizont. Nočná časť dispozície je hmotovo jednopodlažným, líniovým prvkom, situovaným pozdĺž severnej hrany pozemku.
Súčasťou dennej a nočnej obytnej časti objektu sú obytné terasy, čiastočne prekryté voči vysokému južnému slnku konzolou prestrešenia. Hlavný vstup a vjazd do garáže sú prekryté prístreškom., konzolou z pohľadového betónu.
Jednoduché hmotové stvárnenie je doplnené pomerne veľkými presklenými plochami, ktoré zabezpečujú atraktívne prepojenie interiérov s exteriérom a dopĺňajú riešenie fasády.
Materiálové riešenie nadväzuje na hmotový koncept. Striedanie plných a presklených častí podporuje architektonický koncept hmoty a zároveň je logickým odrazom dispozície. Plné murované fasády sú rozdelené do troch základných hmôt, čo má dopad na ich materiálové a farebné riešenie. Prízemie s technickým blokom a garážou je obložená kameňom, ostatná hmota domu je poňatá v úprave omietka v bielej farbe v kombinácii s prevetrávaným dreveným obkladom. Hmota schodiska je obložená Alucobond doskami vo farbe hliníka.

Štúdia : 06/2010
Projekt : 07/2010
Realizácia : 04/2011-04/2012

Zastavaná plocha : 292,80 m2
Úžitková plocha : 192,71 m2
Obytná plocha : 145,70 m2


späť ↵


in Projects | Projects, Residental |


Zdieľať tento článok: