späť ↵

VILLA_BB

Rodinný dom je navrhnutý do Beluše, v blízkosti Púchova. Dom je modernou alternatívou bývania v samostatnom, jednopodlažnom objekte, tzv. „bungalove“. Snahou bolo vytvorenie modernej architektúry, s jasnou, jednoduchou dispozíciou, s dôsledným odčlenením dennej a nočnej časti. Základná kompozícia objektu je v pôdorysnom tvare písmena „L“, s dlhšou stranou situovanou pozdĺž severovýchodnej hranice pozemku. Obytná, denná časť domu je situovaná v kratšej časti tvaru „L“, výškovo akcentovaná prevýšením vnútornej svetlej výšky až na 3,5m. Horizontálny charakter objektu je zvýraznený vykonzolavanými prestrešeniami v časti vstupu do objektu a pozdĺž nočnej časti dispozície. Konzoly prestrešenia sú navrhnuté z pohľadového vodostáleho betónu s riešením cez Izokorby s pred izolovaným detailom v mieste ukotvenia do nosnej konštrukcie stavby. V „centre“ domu je vytvorené malé átrium s časťou plochy prekrytou konzolovým prestrešením. Je to optické aj dispozičné oddelenie nočnej a dennej časti domu a súčasne kľudový prvok s dostatočnou intimitou. Átrium je veľkorysým presklením pohľadovo prepojené s interiérom domu. Navrhovaná zeleň a ponechaný dostatočný otvor v časti prestrešenia tak vnáša do stredu dispozície dostatok svetla a priamy kontakt so záhradou. Prevádzkové priestory ako garáž, technické priestory, sklady a sociálne zázemie sú situované popri severovýchodnej hranici pozemku, tak aby zbytočne nezaberali najlukratívnejšie fasády domu.
Súčasťou dennej obytnej časti objektu je veľkorysá terasa prekrytá voči vysokému južnému slnku konzolou prestrešenia. Pred hlavným vstupom a vjazdom do garáže je situovaná väčšia spevnená plocha pre parkovanie 2 áut, prekrytá prístreškom z pohľadového betónu. Jednoduché hmotové stvárnenie je doplnené pomerne veľkými presklenými plochami, ktoré zabezpečujú atraktívne prepojenie interiérov s exteriérom a dopĺňajú riešenie fasády. Plné murované časti fasády sú navrhnuté v kombinácii dreveného obkladu „dennej časti“, bielej omietky a obkladu časti zázemia doskami Cembrit v tmavo šedej farbe.

Štúdia : 04/2010
Projekt : 06/2010
Realizácia : 10/2010-?

Zastavaná plocha : 266,80 m2
Úžitková plocha : 211,32 m2
Obytná plocha : 106,10 m2


späť ↵


in Projects | Residental |


Zdieľať tento článok: