späť ↵

F_LIVING

Rodinný dom je navrhnutý do Martina, mestská časť Podháj. Navrhnutý je ako samostatne stojaci, zo strany južnej (uličnej) dvojpodlažný, zo strany severnej (zadnej) trojpodlažný. Výškové osadenie stavby logicky využíva konfiguráciu terénu, prevýšenie na výšku temer jedného podlažia. Hmota domu je členitá. Vytvorená je adíciou troch hmôt (častí domu). Vzhľadom na tvar, orientáciu a svahovitosť pozemku bola hmota domu situovaná v severovýchodnej časti pozemku, tak aby maximum pozemku a samozrejme obytných priestorov v rámci dispozície objektu boli orientované smerom na juh a západ.
Základná kompozícia objektu je v pôdorysnom tvare písmena „L“, s dlhšou stranou situovanou pozdĺž východnej hranice pozemku. Obytná časť domu je situovaná v úrovni terénu, budúcej záhrady, výškovo akcentovaná dvojpodlažnou časťou zastrešenou pultovou strechou. Prevádzkové priestory ako garáž a technické priestory sú situované v jednopodlažnej hmote zastrešenej plochou strechou. Súčasťou dennej obytnej časti domu je veľkorysá terasa prekrytá voči vysokému južnému slnku konzolou prestrešenia. Pred hlavným vstupom a vjazdom do garáže je situovaná väčšia spevnená plocha pre parkovanie áut, prekrytá prístreškom z drevených nosníkov.
Materiálové riešenie fasád, striedanie plných a presklených častí podporuje hmotový koncept domu. Presklené časti fasády predovšetkým dennej časti potierajú fyzickú hranicu medzi interiérom a exteriérom, sprostredkúvajú atraktívny výhľad na Martinské hole. Plné murované fasády sú odrazom troch základných hmôt, čo má dopad na ich materiálové a farebné riešenie. „Technický blok“, časť s garážou, je obložený drevom, dvojpodlažná obytná časť domu je poňatá v omietke, v neutrálnej bielej farbe. Severná hmota domu a prestrešenie terasy sú obložené fasádnymi doskami Cembrit.

Štúdia : 04/2009
Projekt : 06/2009
Realizácia : 08/2010-03/2012

Zastavaná plocha : 244,40 m2
Úžitková plocha : 339,30 m2
Obytná plocha : 151,60 m2


späť ↵


in Projects | Projects, Residental |


Zdieľať tento článok: