späť ↵

Seaty

V rozmedzí rokov 2001 – 2005 sme boli výhradnými architektmi pre Seat Import Slovensko. Naša práca spočívala v aplikácii a prípadnej čiastočnej modifikácii typového objektu autosalónu Seat a jeho veľkostných variant na konkrétnom pozemku, pre konkrétneho predajcu. Vcelku zaujímavá práca v koordinácii so španielskymi architektmi ako autormi typového objektu autosalónu. V danom období bolo na Slovensku postavených až 10 nových autosalónov a spracovaných množstvo štúdií pre potencionálnych ďalších zástupcov, predajcov značky Seat.


späť ↵


in Projects | Commercial |


Zdieľať tento článok: