späť ↵

VUB REDESIGN

Redesign pobočiek VUB prebiehal v rokoch 2002-2008. V tomto období sme spracovali návrhy na redesign až 80-tich pobočiek v rámci celého Slovenska. Pôvodný designový návrh nového zariadenia pobočiek VUB, vrátane návrhu nového loga, farebnosti, osvetlenia a koncepcie prístupu ku klientom bol spracovaný spoločnosťou Allen International, London. Na základe poskytnutého designového manuálu sme dopracovali do podrobnejšej podoby designový manuál, následne používaný pri návrhu redesignu jednotlivých pobočiek. Napriek našej snahe o modifikáciu a väčšiu flexibilitu jednotlivých nábytkových prvkov a vôbec prístup k redesignu pobočiek so snahou o zohľadnenie špecifík regiónu a jednotlivých priestorov, bolo zo strany vedenie banky až bigotne požadované dôsledné dodržanie pôvodných návrhov Allen International, do posledného detailu. Takže inak zaujímavá práca, ktorá nám priniesla veľa nových poznatkov a skúseností, nezanechala v nás najpríjemnejšiu spomienku. Sme presvedčený o tom, že pri inom pochopení cieľov redesignu a väčšej dôvere v naše schopnosti by bol celkový výsledok ešte pôsobivejší.


späť ↵


in Projects | Commercial |


Zdieľať tento článok: