späť ↵

Allianz

Budova regionálneho riaditeľstva Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. vo Zvolene prešla celkovou prestavbou vrátane úprav dispozície, výmenou okien, fasády a všetkých prvkov stavebného a mobilného interiéru stavby. Predmetom projektu bol návrh stavebných úprav, novej fasády a celkovej modernizácie budovy. Súčasťou projektu bol aj návrh nového mobiliáru jednotlivých kancelárií, novej odbytovej haly, vstupného foyer a informačného systému.
Celkový vzhľad budovy reflektoval požiadavku pôvodného autora stavby na bielu fasádu a modré okná. Dispozícia bola po jednotlivých podlažiach prispôsobená aktuálnym požiadavkám, s rozdelením po jednotlivých úsekoch. Klientská zóna na vstupnom podlaží bola prispôsobená požiadavke na priamu obsluhu jednotlivých klientov, navrhnutý bol jednoduchý atraktívny design obslužného pultu.

Projek:02/2006
Realizácia : 03/2006-11/2006


späť ↵


in Projects | Office & Industrial, Projects |


Zdieľať tento článok: