späť ↵

Country Saloon Reštaurácia

Známy objekt reštaurácie na konci obce Belá situovaný popri ceste smerom zo Žiliny do Terchovej, vznikol ako prestavba pôvodného skladu stavebnej firmy. Z pôvodného objektu boli zachované obvodové múry, základná konštrukcia strechy a poloha schodiska. Objekt bol pristavaný, tak aby na poschodí bolo možné situovať dve bowlingové dráhy. Prístavba z uličnej strany oživila celkový vzhľad a súčasne umožnila vytvorenie príjemného exteriérového letného sedenia. Prízemie je celé využité na reštauráciu s veľkorysým pódiom pre kapely, dostatočným priestorom pre tanečné zábavy a veľkým otvoreným ohniskom. Atmosféru dotvárajú rozličné drobnosti zo zahraničných ciest majiteľov. Poschodie je s prízemím prepojené galériou v časti nad sedením v boxoch. Okrem bowlingu sa v rámci poschodia nachádzajú aj priestory na biliard, herné automaty a nápojový bar. Celý koncept reštaurácie je podriadený požiadavke na štýlový objekt s country tematikou.
Na začiatku neatraktívny areál sa postupnou prestavbou jestvujúcich objektov a v ďalšej etape novostavbou hotela pomaly zmenil na príjemné miesto na oddych a rekreáciu s benefitom blízkosti Nízkej Fatry.

Štúdia : 02/2007
Projekt : 04/2007
Realizácia : 2007-2008


späť ↵


in Projects | Housing & Hotel, Projects |


Zdieľať tento článok: