späť ↵

GREEN CENTER

Štúdia obchodného centra v Považskej Bystrici inšpirovaná zeleňou a fenoménom vody v blízkosti. Na fasádach je použitý obklad v odtieňoch zelenej a fragmenty modrého skla v nepravidelnom delení. Riešenie areálu je determinované pozdĺžnym tvarom pozemku, dopravným napojením a hranicou ochranného pásma. V rámci riešeného územia sú situované celkovo štyri samostatné objekty, v podobnom architektonickom stvárnení, ale s odlišným zameraním. Líniové tvary hlavného centra sú v dynamickom zalomení s navádzacím efektom podporeným ďalším zalamovaním plochy parteru. Objekty sú dvoj až troj podlažné. Tretie podlažie je s výrazným priestorovým uskočením a len nad časťou dispozície, v antracitovej farebnosti.

Štúdia 02/2011


späť ↵


in Projects | Office & Industrial, Projects |


Zdieľať tento článok: