späť ↵

MATERSKÁ ŠKÔLKA

Nevšedný projekt prestavby, prístavby a nadstavby materskej škôlky v Tepličke nad Váhom vznikol vďaka neúnavnému nadšenia starostu obce pána Mrázika. Obec v posledných rokoch zaznamenala značný rozmach a tým aj dopyt po miestach v materskej škôlke. Súčasný stav však bol značne obmedzenej kapacity a vzhľadom ku veku objektu škôlky aj kvality. Vďaka prístavbe a nadstavbe jedného krídla škôlky sa pôvodná kapacita škôlky s tromi triedami a celkovým počtom žiakov 70 navýšila na celkom šesť tried a 120 žiakov. Kapacitne tak škôlka dokáže reflektovať stúpajúce požiadavky na umiestnenie detí v zariadení. Architektúra škôlky je poňatá hravo, farebne s detskými grafitmi na fasáde. Tie zatiaľ namaľované nie sú, sami sme zvedaví ako to dopadne a či to náhodou nebude doslova autorské dielo a výsledok víkendovej brigády. Brigádu nespomíname náhodou, zaujímavý je totiž aj samotný priebeh výstavby. Obec poňala stavbu ako doslovne „obecnú“ aktivitu. Na organizovaných brigádach sa zúčastňovali aj samotný rodičia.
V rámci fotodokumentácie projektu sme zámerne dali aj zopár fotiek z realizácie a súčasného stavu.

Štúdia 04/2011
Projekt 06-07/2011
Realizácia 07/2011 – 2012


späť ↵


in Projects | Projects, Sport & Leisure |


Zdieľať tento článok: