späť ↵

Panoráma Resort, Štrbské Pleso

Hotel Panoráma bol postavený v rokoch 1968 – 1970, predovšetkým pre potreby Majstrovstiev sveta v lyžovaní v severských disciplínach v roku 1970. Autorom stavby bol brniansky architekt Zdeněk Řihák (1924 – 2006). Počiatočný odmietavý postoj laickej a odbornej verejnosti sa postupom času zmiernil a jeho dynamická forma sa stala viac menej zažitou ikonou Štrbského Plesa. Charakteristickou je výšková ubytovacia časť hotela, ktorá sa v protiľahlých smeroch na severovýchod a juhozápad rovnomerne vystupujúc rozširuje a smerom na severozápad a juhovýchod rovnakým spôsobom zužuje. Dobre čitateľná forma výškovej časti hotela je zreteľne viditeľná dokonca z diaľnice medzi Žilinou a Popradom.
Pôvodným zámerom investora bola prestavba hotela na apartmánové byty s minimom spoločných priestorov. Počas realizácie sa však postupne tento zámer čiastočne upravil a popri apartmánovom bývaní zostala zachovaná aj hotelová funkcia objektu s doplnkovými funkciami v úrovni parteru.
V rámci celkovej prestavby objektu bola v maximálnej možnej miere zachovaná ikonická forma výškovej časti. Jej prestavba sa týkala hlavne dispozičných úprav s cieľom vytvorenia priestorovo luxusných apartmánov so samostatnými balkónmi. Kotolňa pôvodne situovaná na poslednom 12. podlaží je premiestnená do suterénnych priestorov. Celková plocha 12. podlažia je rozšírená, sú tu situované dva apartmány s panoramatickými výhľadmi n Tatry. Architektonická forma výškovej časti objektu je dopovedaná veľkorysou konzolou na poslednom podlaží a celkovou materiálovou obnovou exteriéru.
Výraznejšie úpravy sa navrhli v časti pôvodne jednopodlažného parteru. Podnož je nadstavaná o ďalšie dve ustupujúce podlažia s apartmánmi, rozšírená je o dva moduly po stranách a predĺžená smerom na severovýchod. Nadstavba je v rozsahu zachovávajúcom potrebný horizontálny charakter podnože s akcentom výškovej časti. Nadstavané tretie podlažie je celopresklené s cieľom vizuálneho odľahčenia a súčasne kontrastu voči plnej kubickej forme výškovej časti.
Suterénne dve podlažia sú rozšírené o zastavanú pôvodnú „jamu“ pred vstupným priečelím a o prístavbu zo severozápadnej strany objektu. Pôvodná dispozícia bola v celom rozsahu asanovaná, nachádzali sa tu technické, skladové a administratívne priestory. Obidve suterénne podlažia sú využité na parkovanie v potrebných kapacitách, s vjazdom zo zadnej časti objektu. Pôvodné parkovisko pred hotelom bolo odstránené, nahradené je parkovaním v suteréne objektu. Pre hlavným vstupom je naplánované námestie s atrakciami a zeleňou, zatiaľ však v plánovanom rozsahu nezrealizované.
Zastaval sa aj otvorený premostený priestor na severozápadnej strane nad ustupujúcim svahom morény, pôvodne slúžiaci ako stanica lanovky. Vo vzniknutom dvojpodlažnom priestore je naplánovaný Apres ski bar v nadväznosti na plánovanú novú zjazdovku a stanicu lanovky v blízkosti Panoráma resortu.
Časť pôvodného baru Cengálka je prestavaná na dva apartmány so samostatným schodiskom, prístupom z úrovne terénu a parkoviska za objektom, s prepojením na recepciu.
Objekt je v prevádzke od jesene 2011, ale nie všetky jeho časti sú už dokončené v navrhovanom rozsahu, resp. prevedení.

Štúdia : 09/2007
Projekt : 10/2007 – 06/2008
Realizácia : 05/2008 – 06/2011

Navrhovaný stav
Úžitková plocha : 10 454,2 m2
Zastavaná plocha : 2 330,9 m2
Obostavaný priestor : 46 614,9 m2

Pôvodný stav
Úžitková plocha : 6 184,2 m2
Zastavaná plocha : 1 432,1 m2
Obostavaný priestor : 27 112 m2

Celkový počet apartmánov = 110
Celkový počet lôžok = 220
Celkový počet parkovacích miest = 107


späť ↵


in Projects | Housing & Hotel, Projects |


Zdieľať tento článok: