späť ↵

ŠFRB – RED & GREEN

Architektonicky odlišný variant riešenia bytového domu v zmysle kritérií Z.z. č.443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Opätovne vychádza z osvedčeného radenia troch bytov na podlaží okolo centrálneho schodiska. Na podlaží sú situované tri byty, dva dvojizbové a jeden jednoizbový, pričom jednoduchou dispozičnou úpravou je možné riešenie s dvomi trojizbovými bytmi na podlaží. Priemerné podlahové plochy nájomných bytov neprevyšujú 50 m2 a oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy bytu neprevyšuje 900 eur. Bytový dom tak spĺňa podmienky poskytnutia dotácie v rozsahu 30% oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu.
Hmota domu je minimalistická, oživená loggiami, balkónmi a pultovou strechou prekrytou atikou. Benefitom riešenia je možnosť jednoduchej adície viacerých domov v jednej línii a tým vytváranie viacerých variant. Materiálovo je dom puristický, biela strohá farebnosť je oživená kontrastnými farebnými plochami, umožňujúcimi tak ľahkú identifikáciu konkrétneho vchodu a domu.

Štúdia 12/2011


späť ↵


in Projects | Housing & Hotel, Projects |


Zdieľať tento článok: