späť ↵

FLAT HOUSE

Riešený objekt je možné vnímať ako kompaktnú jednopodlažnú hmotu, ktorá má výrazne pozdĺžny tvar, prekrytú rovnou strechou.
Moderný, súčasný koncept bývania, pretavený do architektúry a dispozície je odrazom funkčnosti, využitia daností lokality, resp. samotného pozemku a individualizmu investora.
Hmotové riešenie je v zásade veľmi jednoduché, ale zaujímavé. Jednopodlažná pozdĺžna hmota domu je prekrytá pravidelnou rovnou strechou v tvare nenarušeného obdĺžnika. Fasáda pod strechou je členitejšia. Dominantnou je južná a západná celopresklená fasáda, ktorá je architektonickou a prevádzkovou dominantu domu. Fasády priestorovo uskakujú hlbšie do dispozície, čím vzniká priestor pre krytú letnú terasu a pri vstupe priestor pre parking. Narušením je „vybratie“ v priestore átria, preskleného „zeleného“ priestoru, ktorý tvorí fasádu dennej haly. V tomto mieste je strecha otvorená, do átria je vpustené svetlo a vlaha pre zeleň.
Presklené časti južnej a západnej strany sú jednoliate, riešené ako hliníková pološtrukturálna fasáda s izolačným trojsklom, s vloženými posuvnými a otvárateľnými segmentmi.
Materiálové riešenie dotvára obraz modernej a puristickej architektúry, s dôrazom na kvalitu, trvácnosť a estetické riešenie. Prečnievajúca strecha bude z čelnej strany obkladaná fasádnym obkladom na rošte, zo spodnej strane to bude lamelový drevený obklad, ktorý bude prebiehať kontinuálne až do interiéru. Plné steny budú kombináciou obkladu a silikónovej hladkej omietky. Drevená podlaha bude použitá aj na všetkých vonkajších terasách.
Spevnené vonkajšie plochy budú riešené s betónovou dlažbou, drevenou lamelovou podlahou (exotické drevo na nosnom rošte) a riečnymi „pohľadovými“ kamienkami.
Priestor pred letnou terasou domu bude doplnený jazierkom a zeleňou.

Štúdia : 03/2014
Projekt : 08/2014


späť ↵


in Projects | Projects, Residental |


Zdieľať tento článok: