späť ↵

VILLA_M

Hmota rodinného domu situovaného v blízkosti Žiliny je členitá, terasovitým princípom „vrstvená“ v troch výškových úrovniach, so vzájomným pôdorysným posunom. Riešenie je odrazom svahovitého terénu, potreby vytvorenia intímnej časti záhrady a orientácie vstupu do domu.
Hmota suterénu je výrazne vnímateľná od hlavného vstupu. Prízemie je uložené s výraznejším pôdorysným uskočením južným smerom. Hmota poschodia je menšia a je na prízemí položená excentricky, s vytvorením prekrytia dennej terasy na západnej strane prízemia. Tri výškové podlažia zo severnej strany vzhľadom na viaceré priestorové uskočenia nepôsobia v danej lokalite príliš dominantne a agresívne.
Hmotové, architektonické, ale aj prevádzkové riešenie je „vymyslené“ tak, aby bol naplno využitý dôležitý benefit pozemku a lokality……krásne okolie a atraktívne výhľady na prírodu. Väčšie množstvo presklených fasád (predovšetkým z južnej a západnej strany) potiera hranicu medzi interiérom a exteriérom. Obyvatelia domu sa budú v dome cítiť, akoby boli vonku, a to bez ohľadu na počasie a ročné obdobie. Dom bude maximálne presvetlený, ale zároveň s dobrou ochranou voči nechcenému prehrievaniu (aj s pomocou exteriérových elektrických žalúzií). Zo strany severnej a východnej sa koncepcia javí výrazne introvertnejšie, ako z južnej a západnej strany, čo je logické predovšetkým v zmysle orientácie k okoliu a svetovým stranám.
Dispozičným akcentom domu je polouzatvorené zelené átrium, situované v centre domu.
Exteriérovú fasádu bude tvoriť kombinácia exteriérovej silikónovej omietky s jemnou štruktúrou, v kombinácií s fasádnym bezkontaktným obkladom s vetranou medzerou a nosným roštom. Tretím fasádnym materiálom, vnímaným iba zo „spodnej“ severnej strany bude obklad z prírodného kameňa, použitý na vybraných stenách. Okná budú tvorené hliníkovými rámami a izolačným trojskom. Veľká presklená fasáda bude riešená ako pološtrukturálna, s AL nosným systémom z vnútornej strany a izolačným trojsklom z exteriéru. Pred presklenými plochami, zo všetkých strán, budú osadené exteriérové, automatické žalúzie, napojené na centrálny riadiaci a ochranný systém.
Spevnené vonkajšie plochy budú riešené s betónovou dlažbou, drevenou lamelovou podlahou (exotické drevo na nosnom rošte) a riečnymi „pohľadovými“ kamienkami.

Štúdia : 12/2012
Projekt : 01/2013


späť ↵


in Projects | News, Residental |


Zdieľať tento článok: