späť ↵

AREÁL ŽILINSKÉHO ŠPORTU

Navrhovaný športový areál je lokalizovaný na severnom nábreží Váhu, pod Dubňom, na rovinatom plató nad riekou, s charizmatickým výhľadom na mesto.
Komplex je riešený v dvoch základných alternatívach, pričom v oboch sú obsahovo splnené požiadavky investora na umiestnenie definovaných objektov a prevádzok. Obe varianty majú spoločné riešenie hlavného vstupu, vjazdu do areálu, tiež polohu atletického oválu a navrhovaný most cez rieku Váh, s pripojením na Ľavobrežnú ulicu.
Rozdiel medzi alternatívami je v situovaní hlavných objektov a parkovacích plôch v čelnej resp. v zadnej línii voči rieke.
Súčasťou urbanistického riešenia je ideové riešenie „spodného“ nábrežia pri rieke ako mikro-rekreačnej zóny pre návštevníkov športového komplexu i okolo idúcich. Jej súčasťou je aktualizovaná trasa cyklochodníka (hrad Budatín – hrad Strečno). Cez rieku Váh je ideovo navrhnutý nový most, ktorý zjednoduší dopravnú prístupnosť navrhovaného areálu.
V zmysle zadania sú v areály žilinského športu navrhnuté športové stavby:
Multifunkčná športová hala, Ľadová aréna, Plavecká aréna, Tenisová hala, Parkovací dom (v jednej z urbanistických alternatív), Atletický ovál v zmysle predpisov IAAF.

Štúdia : 10-12/2014


späť ↵


in Projects | Projects, Sport & Leisure |


Zdieľať tento článok: