späť ↵

Detský park, Teplička nad Váhom

Navrhovaný detský park je poňatý ako priestorové, mnohoúčelové detské ihrisko s plochami a prvkami pre menšie aj väčšie deti. V rámci parku sú navrhnuté typové prvky ako hojdačky, detské zostavy a pod. Ďalej sú tu situované atypické prvky z prírodných materiálov, realizované atypicky. Jedná sa ,o prvky z drevenej guľatiny, slimák, bludisko, lezecká stena, lávka a rozličné priestorové drevené schody, podnecujúce pohybovú aktivitu a predstavivosť detí. Detský park je aj priestorovo poňatý kreatívne zaujímavé pôdorysné tvary, línie sú dopovedané ostrovčekmi a modeláciou zelených plôch, tak aby park pôsobil 3D, aby to nebola len rovina s naukladanými zostavami. V rámci parku sú použité viaceré materiály na plochy, dominantný je jemný riečny štrk, ako základová plocha pre všetky prvky parku, chodníky sú drevené v organických líniách. Drevom jasne ohraničený je väčší priestor pieskoviska. Ostrovčeky sú z vysokokvalitnej umelej trávy, zelené plochy sú v podklade s mulčovacou smrekovou kôrou, ohraničené plast. obrubníkom.

Realizačný projekt : 06/2014
Realizácia : 10/2015


späť ↵


in Projects | Projects, Sport & Leisure |


Zdieľať tento článok: